Prima pagina

Prima pagina

My First English Adventure este autorizata de Ministerul Educatiei Nationale sa functioneze ca gradinita in sistemul de invatamant romanesc (vedeti OMEN 4572/10.09.2014).

Misiunea Gradiniteti este de a crea un mediu sigur, placut si cald, care sa le ofere copiilor oportunitatea de a invata prin joc si prin activitati ghidate de adulti, precum si posibilitatea de a intra in contact cu limba engleza prin povesti, jocuri, cantece si conversatia de zi cu zi. Programul este centrat pe dezvoltarea holistica a copiilor, si isi propune satisfacerea nevoilor de securitate (fizica si emotionala), de sanatate si igiena, o alimentatie sanatoasa, dezvoltarea unei imagini de sine pozitive, dezvoltarea sociala, cognitiva si fizica a copiilor nostri. 

Grădinița MY FIRST ENGLISH ADVENTURE cu sediul în OTOPENI organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi de EDUCATOARE si Testarea cadrelor didactice fara studii coresounzatoare postului pentru ocuparea a doua posturi de EDUCATOARE SUPLINITOARE.  Concursul se va desfășura în perioada 05.03-16.03.2018 conform gaficului
- înregistrarea cererilor la secretariatul școlii, 05.03-07.03.2018
- evaluarea dosarelor depuse și înregitrate,08.03.2018
- afișarea listei  candidaților pentru susținerea probelor de concurs/planificarea probei practice -08.03.2018
- proba practică-inspecția la clasă-12.03-13.03.2018
- proba scrisă-14.03.2018
- afișarea rezultatelor -15.03.2018
- depunerea contestațiilor,15.03.2018
- afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților.15.03.2018
Se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățământului superior,postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare postului didactic conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ,domeniile și specializările,precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.
Proba scrisă se va susține în specializarea postului, conform Centralizatorului .
Nu au dreptul să participle la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală,persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică,precum și persoanele care au fost eliminate pentru faudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar.
La cererea de înscriere vor fi atașate următoarele documente:
1-copii ale  actelor  de studii/foaia matricolă și certificat profesional (acesta doar pentru absolvenții liceului pedagogic)
2 -copii ale certificatelor de obținere a gradelor didactice,
3-copii ale cerificatului  de naștere și de  căsătorie (unde este cazul),
4-copie carte identitate
5-avizul medical
6-declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu funcția didactică și nu a fost exclus din învățământ  pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
Concursul se va desfășura conform prevederilor  Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preunuversitatr,aprobată prin OMECTS nr.5625/2012.